+48 888 770 007

 

Endermologia Icoone®Laser II – 50 min
Endermologia twarzy
   250 zł
Endermologia Icoone®Laser II – 5 zabiegów
Endermologia twarzy
  1100 zł
Endermologia Icoone®Laser II – 10 zabiegów
Endermologia twarzy
2000 zł
Endermologia Icoone®Laser II – 15 zabiegów
Endermologia twarzy
2850 zł