+48 888 770 007

 

Endermologia Icoone®Laser II – 30 min
Endermologia twarzy
200 zł
Endermologia Icoone®Laser II – 5 zabiegów
Endermologia twarzy
1000 zł 900 zł
Endermologia Icoone®Laser II – 10 zabiegów
Endermologia twarzy
2000 zł 1700zł
Endermologia Icoone®Laser II – 15 zabiegów
Endermologia twarzy
3000 zł 2400zł